30 Mar 2020 (Mon), 9.50 pm, P. Pitch @ Khalsa (5-a-side A)

(a) WD-N(b) Mon(c) SR(S)